• GELECEĞE
    Yatırım Yapıyoruz!


Sağlıklı olmanın değerini biliyor insanı kaliteyi geleceği önemsiyoruz!

Yüksek yaşam kalitesine ulaşmanın herkesin hakkı olduğuna inanıyor,
Türkem ailesi ve iş ortakları olarak bu amaç doğrultusunda durmadan çalışıyoruz.Araştırıyoruz
Keşfediyoruz
GeliştiriyoruzTanıtım


2012 yılında yurtiçinde bazı ilaçların talepleri yeterince karşılayamadığına tanık oluyorduk. Bu açık gündelik hayatı olumsuz etkilemekte ve can sıkıcı sonuçlara sebep vermekteydi. Bu ihtiyaçlarının karşılanabilmesi hedefi ile 3 yıl süren zorlu bir çalışma başlattık.

Çalışma sonuçları oldukça endişe vericiydi. İlaç firmalarının ilgisi haklı olarak tedavisi zor hastalıklara çözüm bulmaya yönelmiş küçük rahatsızlıklar ise neredeyse ihmal edilmişti.Hâlbuki bu alan güncel hayatı, millî gelire ciddi hasar verecek şekilde etkilemekteydi.

Yaklaşık 15 yıl Ecza deposu işletmeciliğinden edinmiş olduğumuz güçlü saha deneyimlerimizin ve tüm ülke genelinde yaygın ağımızın vermiş olduğu güvenle 2015 yılında Türkem İlacı Ankara merkezli ilaç keşif grubu olarak kurduk. Halen araştırma çalışmalarına devam ettiğimiz 18 ve ruhsat aşamasında olan 22 adet ürün bulunmaktadır.5 ürün(hammadde olarak) için görüşmelerimiz sürmektedir.
Yönetim


Türkem İlaç uzun yıllar ilaç endüstrisinde görev yapmış, alanlarında önemli başarılara imza atmış liderler tarafından yönetilmektedir. Bu ekip tutarlı ve etik kurallara uyumlu politikalar izleyen, güvene dayalı ilişkiler kurmuş, tüm yönetmelik ve süreçlere hakim kişilerden oluşmaktadır.

Misyon


Yüksek yaşam kalitesine ulaşmanın herkesin hakkı olduğuna inanıyoruz.Türkem ailesi ve iş ortakları bu amaçla durmadan çalışıyor.

Vizyon


İnsan yaşam kalitesini yükseltecek keşifler yaparak ülke ekonomisi ve milli servete katkıda bulunan koruyucu sağlık hizmetlerine tam destek veren,hasta,hekim ve eczacı arasında etkin tamamlayıcı rol alan lider kuruluş olacaktır.

Organizasyon Şemamiz